آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاه پزشکی (کلینیک گیاه پزشکی، انسکتاریوم، فروشندگی سموم)

به اطلاع اعضاي محترم سازمان ميرساند، معاونت آموزشي، فني و پژوهشي سازمان در نظر دارد در تير ماه سال جاري آزمون مسئولين فني واحدهاي گياه پزشکي (کلينيک گياه پزشکي، انسکتاريوم، فروشندگي سموم) را برگزار نمايد.لذا متقاضيان جوياي کار و يا شاغل در بخش خصوصي داراي شرايط ذيل مي توانند نسبت به ثبت نام از تاريخ 1400/02/25 لغايت 1400/03/31 با مراجعه به سایت جامع آموزش سازمان به آدرس: https://lms.agrieng.org اقدام نمايند.شرايط و نحوه ثبت نام در آزمون:1- متقاضيان شرکت در آزمون با رشته گياه پزشكي و مديريت تلفيقي آفات در مقطع…

مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

لازمه تکمیل و به ثمر نشستن رسالت دانش گستری سازمان، نهادسازی و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید در کنار تولیدکنندگان در دهستان‌ها است.

انتخاب عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی اردبیل بعنوان کارگر نمونه ملی کشاورزی در سی ودومین جشنواره امتنان

مهندس مریم نوبخت، عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی اردبیل به عنوان کارگر نمونه ملی کشاورزی در سی ودومین جشنواره امتنان انتخاب و از وی تجلیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس مریم نوبخت که به عنوان کارگر نمونه ملی کشاورزی در سی و دومین جشنواره امتنان انتخاب شده بود، در نشست هم اندایشی جامعه کارگری با رییس جمهوری به نمایندگی از بیش از 27 هزار کارگر مخترع، مبتکر و نوآور از سراسر کشور شرکت کرده بود.شایان ذکر است مهندس مریم نوبخت از پرسنل کشت و صنعت و دامپروری…

فراهم آوری حضور کارشناسان فنی در واحدهای تولیدی با هدف پشتیبانی از تولید از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی است

رییس سازمان مرکزی در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها: فراهم آوری حضور کارشناسان فنی در واحدهای تولیدی با هدف افزایش نفوذ دانش در عرصه های کشاورزی و پشتیبانی از تولید از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی است رییس سازمان مرکزی گفت: فراهم آوری حضور کارشناسان فنی در واحدهای تولیدی با هدف افزایش نفوذ دانش در عرصه های کشاورزی و پشتیبانی از تولید به عنوان مهمترین مقوله اقتصادی کشور، از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در…