مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

لازمه تکمیل و به ثمر نشستن رسالت دانش گستری سازمان، نهادسازی و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید در کنار تولیدکنندگان در دهستان‌ها است.

انتخاب عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی اردبیل بعنوان کارگر نمونه ملی کشاورزی در سی ودومین جشنواره امتنان

مهندس مریم نوبخت، عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی اردبیل به عنوان کارگر نمونه ملی کشاورزی در سی ودومین جشنواره امتنان انتخاب و از وی تجلیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس مریم نوبخت که به عنوان کارگر نمونه ملی کشاورزی در سی و دومین جشنواره امتنان انتخاب شده بود، در نشست هم اندایشی جامعه کارگری با رییس جمهوری به نمایندگی از بیش از 27 هزار کارگر مخترع، مبتکر و نوآور از سراسر کشور شرکت کرده بود.شایان ذکر است مهندس مریم نوبخت از پرسنل کشت و صنعت و دامپروری…

فراهم آوری حضور کارشناسان فنی در واحدهای تولیدی با هدف پشتیبانی از تولید از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی است

رییس سازمان مرکزی در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها: فراهم آوری حضور کارشناسان فنی در واحدهای تولیدی با هدف افزایش نفوذ دانش در عرصه های کشاورزی و پشتیبانی از تولید از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی است رییس سازمان مرکزی گفت: فراهم آوری حضور کارشناسان فنی در واحدهای تولیدی با هدف افزایش نفوذ دانش در عرصه های کشاورزی و پشتیبانی از تولید به عنوان مهمترین مقوله اقتصادی کشور، از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در…

واگذاری وظایف تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی به اتحادیه‌ها و تعاونی ها

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری سازمان تعاون روستایی ایران به بخش های غیردولتی نظیر اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی را مصوب و ابلاغ کرد. همچنین بر اساس این مصوبه تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل و نقل و خرید و فروش نهاده، از وظایف شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهادکشاورزی منتقل می شود.