ویژه نامه “پشتیبانان تولید کشاورزی “

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتشر کرد: ویژه نامه “پشتیبانان تولید کشاورزی “ ویژه نامه “پشتیبانان تولید کشاورزی” مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی سنم با برخی مدیران مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برتر در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف این ویژه نامه معرفی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برتر به جامعه کشاورزی کشور و تبیین اثرات حضور آنها در عرصه های تولید و برجسته سازی و عمومیت بخشی اقدامات آنها در جامعه کشاورزی می باشد. با عنایت به رسالت اصلی این مراکز که…

ویژه نامه “پشتیبانان تولید کشاورزی”

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منتشر کرد: ویژه نامه “پشتیبانان تولید کشاورزی“ ویژه نامه “پشتیبانان تولید کشاورزی” مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی سنم با برخی مدیران مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برتر در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف این ویژه نامه معرفی مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی برتر به جامعه کشاورزی کشور و تبیین اثرات حضور آنها در عرصه های تولید و برجسته سازی و عمومیت بخشی اقدامات آنها در جامعه کشاورزی می باشد. با عنایت به رسالت اصلی این مراکز که همان…

بکارگیری دانش و فناوری های جدید برای پشتیبانی از تولید کشاورزی از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی می باشد

رییس سازمان مرکزی در نشست مشترک با شرکت دانش بنیان تولید پهپادهای غیرنظامی:بکارگیری دانش و فناوری های جدید برای پشتیبانی از تولید کشاورزی از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی می باشد رییس سازمان مرکزی گفت: بکارگیری دانش و فناوری های جدید برای پشتیبانی از تولید کشاورزی از برنامه های مهم سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در نشست مشترک با شرکت دانش بنیان تولید پهپادهای غیرنظامی که در محل سازمان مرکزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت و اثربخشی بهره گیری…

فراخوان همکاری

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی معین بذر در نظر دارد بمنظور اجرای پروژه نظارت بر امر خرید تضمینی گندم داخلی مازاد بر نیاز کشاورزان نسبت به شناسائی و جذب افراد واجد شرایط به شکل موقت و فصلی در سال زراعی 1400-1399در مراکز خرید گندم اقدام نماید. افرادی که مایل به همکاری می باشند، می توانند با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://moeinbazr.ir و در قسمت پرتال ناظرین مراکز خرید اقدام به ثبت نام نمایند.