مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم بری دانش از تولید فعالیت می کنند

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم بری دانش از تولید فعالیت می کنند

رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان:مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم بری دانش از تولید فعالیت می کنند مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مکان‌محور و زمان‌محور نبوده و با رویکرد دانش‌مزد محوری و اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در عرصه های تولید کشاورزی نسبت به ارایه خدمات به متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اقدام می‌کنند

مراکز مهارت آموزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی موجبات هم افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند

مراکز مهارت آموزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی موجبات هم افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند

رییس سازمان مرکزی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:مراکز مهارت آموزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی موجبات هم افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان خیرین اجتماعی-آموزشی، ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی، موجبات هم افزایی در ایجاد و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش کشاورزی را فراهم می آورند.

سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد

سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد

رییس سازمان مرکزی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد رییس سازمان مرکزی گفت: سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد و بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی را بر اساس سیاست اشتغال دانش مزد محوری پیگیری می نماید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم،…

مراحل گرفتن سند زمین کشاورزی و مدارکی که نیاز دارید

اطمینان کافی از وجود مدارک برای گرفتن سند باید اطمینان پیدا کنید که مدارک لازم را دارید تا ثابت کنید این زمین برای شما می باشد. این مدارک باید در املاک قولنامه ای و سند مشاعی وجود داشته باشد. مدارک مورد نیاز عبارت اند از : کپی از سند مالکیت ملک قولنامه ای که نشان می دهد شما آن ملک را خریده اید. سند مشاعی متقاضی اگر سند مشاعی به نام متقاضی نباشد باید وکالت نامه رسمی داشته باشید. تهیه نقشه با مختصات باید نقشه ملک خود را به همراه…

توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد

توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی گیاهپزشکی مازندران: توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی همکار سازمان با اشاره با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مهارت محور نمودن اعضای سازمان گفت توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد. به گزارش سنم استان مازندران، دکتر سید وحید علوی در گفتگوی اختصاصی با سنم، اظهار کرد: مراکز توان افزایی…

کسب مهارت های فنی در رشته تخصصی تحصیلی عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد

کسب مهارت های فنی در رشته تخصصی تحصیلی عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد

کارآموز موفق در زمینه گیاهپزشکی: کسب مهارت های فنی در رشته تخصصی تحصیلی عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد کار آموز موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی گفت: پس از گذراندن دوره تئوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کسب مهارت فنی در رشته تخصصی، عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد. به گزارش روابط عمومی سنم استان، مهندس پرسا تیموری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سنم اظهار داشت: کارشناسان عموما در دانشگاه ها و مراکز آموزش…

تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی است

تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی مجتمع رز آرین: تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی است مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی مجتمع رز آرین گفت: تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی استبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم آذربایجان شرقی، مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی مجتمع رز آرین در مصاحبه با خبرنگار سنم استان در خصوص ضرورت و نقش دوره های مهارت آموزی در ارتقای…