تجلیل از مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کارآفرین برتر استان

تجلیل از مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کارآفرین برتر استان

توسط مدیرکل ورزش وجوانان لرستان انجام شد؛ تجلیل از مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کارآفرین برتر استان در مراسمی به همت اداره کل ورزش و جوانان لرستان از مدیر مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی گل آذین بیران دشت به عنوان کارآفرین برتر استان لرستان تقدیر شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، طی مراسمی با حضور حشمت الله امان الهی مدیرکل ورزش وجوانان لرستان، مجید زهره ای معاون امور جوانان ورزش و جوانان استان از چهار جوان برگزیده ی کارآفرین لرستانی از جمله مهندس سیمین طهماسبی تجلیل…