پشتکار و کسب مهارت و تجربه رموز موفقیت مسؤول فنی در افزایش کمی و کیفی تولید قارچ خوراکی می باشد

مسؤول فنی موفق واحد پرورش قارچ خوراکی در استان اصفهان: پشتکار و کسب مهارت و تجربه رموز موفقیت مسؤول فنی در افزایش کمی و کیفی تولید قارچ خوراکی می باشد مسؤول فنی موفق واحد پرورش قارچ خوراکی در استان اصفهان گفت: رعایت اصول بهداشتی، علاقه و پشتکار و کسب مهارت و تجربه، رموز موفقیت مسؤول فنی در افزایش کمی و کیفی تولید قارچ خوراکی می باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس محسن یوسفی مسؤول فنی موفق واحد ۴۰۰ تنی پرورش قارچ خوراکی در شهرستان شاهین شهر و میمه…

بدون حضور مسئول فنی ابریشم بهره وری واحد تولیدی در پیله خواهد ماند

مسؤول فنی واحدهای تولیدات گلخانه ای: بدون حضور مسئول فنی ابریشم بهره وری واحد تولیدی در پیله خواهد ماند مسئول فنی واحد گلخانه ای در بوشهر، گفت: برنامه ریزی های منسجم و استفاده از ظرفیت مسئولین فنی متخصص، موجب افزایش عملکرد راندمان تولید می شود و عدم حضور مسئول فنی در واحد تولیدی، ابریشم بهره وری را در پیله نگه خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، مهندس عرب زاده در گفتگو با سنم، به وظایف و کارکرد مسئول فنی اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مسئول فنی،…