ابلاغ سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو

ابلاغ سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو

توسط معاون اول رئیس جمهور انجام شد: ابلاغ سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو سیاست های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ نظر به ضرورت گذار از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری، ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی، اعضای دولت با هدف تشویق و حمایت…

لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی

لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی

توسط رییس سازمان مرکزی ابلاغ شد:لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی رییس سازمان مرکزی طی بخشنامه ای، لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی را ابلاغ کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این ابلاغیه آمده است: در راستای رسالت سازمان مبنی بر نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق شاغلین حرفه ای و بهره مندان از خدمات ایشان از طریق ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان موظفند کلیه قراردادهای مشاوره…

مراکز مهارت آموزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی موجبات هم افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند

مراکز مهارت آموزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی موجبات هم افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند

رییس سازمان مرکزی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:مراکز مهارت آموزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی موجبات هم افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان خیرین اجتماعی-آموزشی، ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی، موجبات هم افزایی در ایجاد و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش کشاورزی را فراهم می آورند.

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم بری دانش از تولید فعالیت می کنند

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم بری دانش از تولید فعالیت می کنند

رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان:مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم بری دانش از تولید فعالیت می کنند مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مکان‌محور و زمان‌محور نبوده و با رویکرد دانش‌مزد محوری و اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در عرصه های تولید کشاورزی نسبت به ارایه خدمات به متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اقدام می‌کنند

سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد

سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد

رییس سازمان مرکزی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد رییس سازمان مرکزی گفت: سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد و بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی را بر اساس سیاست اشتغال دانش مزد محوری پیگیری می نماید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم،…

مراحل گرفتن سند زمین کشاورزی و مدارکی که نیاز دارید

اطمینان کافی از وجود مدارک برای گرفتن سند باید اطمینان پیدا کنید که مدارک لازم را دارید تا ثابت کنید این زمین برای شما می باشد. این مدارک باید در املاک قولنامه ای و سند مشاعی وجود داشته باشد. مدارک مورد نیاز عبارت اند از : کپی از سند مالکیت ملک قولنامه ای که نشان می دهد شما آن ملک را خریده اید. سند مشاعی متقاضی اگر سند مشاعی به نام متقاضی نباشد باید وکالت نامه رسمی داشته باشید. تهیه نقشه با مختصات باید نقشه ملک خود را به همراه…

تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی است

تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی مجتمع رز آرین: تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی است مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی مجتمع رز آرین گفت: تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی استبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم آذربایجان شرقی، مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی مجتمع رز آرین در مصاحبه با خبرنگار سنم استان در خصوص ضرورت و نقش دوره های مهارت آموزی در ارتقای…

کسب مهارت های فنی در رشته تخصصی تحصیلی عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد

کسب مهارت های فنی در رشته تخصصی تحصیلی عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد

کارآموز موفق در زمینه گیاهپزشکی: کسب مهارت های فنی در رشته تخصصی تحصیلی عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد کار آموز موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی گفت: پس از گذراندن دوره تئوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کسب مهارت فنی در رشته تخصصی، عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش در بخش کشاورزی می باشد. به گزارش روابط عمومی سنم استان، مهندس پرسا تیموری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سنم اظهار داشت: کارشناسان عموما در دانشگاه ها و مراکز آموزش…

توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد

توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی گیاهپزشکی مازندران: توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی همکار سازمان با اشاره با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مهارت محور نمودن اعضای سازمان گفت توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید در بخش کشاورزی می باشد. به گزارش سنم استان مازندران، دکتر سید وحید علوی در گفتگوی اختصاصی با سنم، اظهار کرد: مراکز توان افزایی…

سازمان نظام مهندسی کشاورزی پرچم دار مردمی کردن مهارت آموزی در بخش کشاورزی است

سازمان نظام مهندسی کشاورزی پرچم دار مردمی کردن مهارت آموزی در بخش کشاورزی است

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی شرکت مجتمع رز آرین:سازمان نظام مهندسی کشاورزی پرچم دار مردمی کردن مهارت آموزی در بخش کشاورزی است مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی شرکت مجتمع رز آرین گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پرچم دار مردمی کردن مهارت آموزی در بخش کشاورزی است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم آذربایجان شرقی، مهندس رسول مهندس نژاد، مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی شرکت مجتمع رز آرین در مصاحبه با خبرنگار سنم استان گفت: مجتمع رز آرین 16 سال است در زمینه…