با اجرای نظام سهم بری دانش از تولید (سدات) جایگاه علم و دانش در ارتقای بهره وری نهادینه می شود

با اجرای نظام سهم بری دانش از تولید (سدات) جایگاه علم و دانش در ارتقای بهره وری نهادینه می شود

رییس سازمان مرکزی در نامه ای به رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها: با اجرای نظام سهم بری دانش از تولید (سدات) جایگاه علم و دانش در ارتقای بهره وری نهادینه می شود نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران تحت عنوان طرح سدات، در راستای اجرای سیاست سازمان در حوزه اشتغال مبتنی بر مدل دانش مزدمحوری و جایگزینی آن با اشتغال دستمزدمحور، از طریق عقد قراردادهای سهم بری دانش از تولید فیمابین صاحبان دانش و واحدهای تولیدی، به منظور افزایش عملکرد واحدهای تولیدی و نهادینه کردن…

رفع ممنوعیت صادرات دو محصول کشاورزی ایران به روسیه تا یک ماه آینده

رفع ممنوعیت صادرات دو محصول کشاورزی ایران به روسیه تا یک ماه آینده

رفع ممنوعیت صادرات دو محصول کشاورزی ایران به روسیه تا یک ماه آینده رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بازدید از بسترهای تولیدی در ایران توسط روسیه تا ۱۰ روز آینده انجام و تا یک ماه آینده ممنوعیت و محدودیت صادرات دو محصول کشاورزی ایران به روسیه برطرف خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم به نقل از ایانا، شاهپور علایی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی در بوستان گفتگو، در رابطه با رفع مشکلات صادراتی با روسیه، در جمع خبرنگاران اظهار…