وبینار تشریح فرآیندهای دانش بنیان، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان

وبینار تشریح فرآیندهای دانش بنیان، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار می کند: وبینار تشریح فرآیندهای دانش بنیان، مراحل ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان مدرس: دکتر شریف زاده، سرارزیاب شرکت های دانش بنیان زمان برگزاری: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ نحوه برگزاری دوره مجازی بوده و شرکت در دوره رایگان می باشد. لینک برگزاری دوره، ۲۴ ساعت قبل از برگزاری دوره، برای ثبت نام کنندگان پیامک خواهد شد.

دعوت از صاحبان ایده و نوآفرین های بخش کشاورزی

دعوت از صاحبان ایده و نوآفرین های بخش کشاورزی

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود: دعوت از صاحبان ایده و نوآفرین های بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان سازمانی دانشی، در دوره پنجم فعالیت خود، با رویکردی دانش محور، حمایت و پشتیبانی از نوآوران، کارآفرینان، نوآفرین ها و صاحبان ایده و فعالین امر دانش گستری و انتقال و اشاعه و به کارگیری دانش و فن آوری های جدید در بخش کشاورزی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. بر همین اساس، در سالی که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان…