رویکرد علمی و هوشمندسازی کشاورزی گام مهمی در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی می باشد

رویکرد علمی و هوشمندسازی کشاورزی گام مهمی در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی می باشد

رییس سازمان بسیج مهندسین كشاورزی در نشست مشترک با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور مطرح کرد: رویکرد علمی و هوشمندسازی کشاورزی گام مهمی در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی می باشد رییس سازمان بسیج مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی گفت: امروز رویکرد علمی و هوشمند سازی کشاورزی گام مهمی در تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی در جامعه به شمار می رود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دکتر محمدرضا جهانسوز در نشست مشترک با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور که…

پخش برنامه تلویزیونی رویش با محوریت ارگانیک

پخش برنامه تلویزیونی رویش با محوریت ارگانیک

  برنامه تلویزیونی رویش(جهاد کشاورزی)، امروز (31 اردیبهشت ماه) ساعت 20 با حضور دکتر محمدرضا رضا پناه عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و مدیر قطب علمی ارگانیک از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.