قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی(آخرین وضعیت عضویت اعضای سازمان) با سلامدر آستانه ششمین دوره انتخابات سازمان، رویدادی مهم برای چهار سال آینده که باید با مشارکت همگانی و حداکثری اعضای، مدیریت و راهبری سازمان شکل بگیرد، آخرین وضعیت عضویت اعضای سازمان به شرح ذیل می باشد: • تعداد کل اعضای سازمان (ثبت شده در سامانه سانکا): 135 هزار عضو • تعداد اعضای دارای عضویت معتبر: 43 هزار عضو• تعداد اعضایی که حق شرکت در انتخابات دوره ششم را دارند: 43 هزار عضو چنانچه با…

اعلام نتایج آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاه پزشکی (تیر 1401)

به گزارش معاونت آموزش و فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاه پزشکی صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/04/09 برگزار شد. نتایج نهایی آزمون به شرح ذیل اعلام میگردد، نمره‌ی قبولی در آزمون کسب حداقل 60 درصد نمره می­باشد. ردیف شماره نظام مهندسی نتایج 1 1209702925 قبول 2 1208801628 غایب 3 1208200226 قبول 4 1208200207 قبول 5 1240003027 مردود 6 1240003052 مردود 7 1208400768 قبول 8 1209703045 قبول 9 1208400743 قبول 10 1209802936 قبول 11 1209102242 قبول 12 1209203051 قبول 13 1208300526…