توزیع یک میلیون و 75 هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای در نزدیک به چهار ماهه ابتدای سال 1401

در مصاحبه اختصاصی با مهندس حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایشان اظهار داشتند که در سال جاری علی‌رغم همه چالش‌های بین‌المللی در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی، تاکنون بیش از یک میلیون و 650 هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را تدارک نموده و طی نزدیک به چهار ماهه ابتدای سال جاری در حدود یک میلیون و 75 هزار تن آن را بین استانهای کشور توزیع نموده‌ایم که این مقدار 22 درصد نسبت به همین مدت زمان در سال قبل رشد داشته است. مهندس حمید رسولی،  مجری طرح خودکفایی…