افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تنها از راه دانش و فناوری امکان‌پذیر است

افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تنها از راه دانش و فناوری امکان‌پذیر است

وزیر جهاد کشاورزی: افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تنها از راه دانش و فناوری امکان‌پذیر است وزیر جهادکشاورزی گفت: برای اقتصادی شدن کشاورزی و ارزان‌سازی غذا یکی از مهمترین اقدامات افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است که تنها از راه دانش و فناوری امکان‌پذیر است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سنم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد در حاشیه مراسم رونمایی دستاوردهای تحقیقاتی، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی رسالت بهره‌وری در بخش کشاورزی را بر عهده دارد و سازمان تات مامور انجام این امر است. وی افزود: با…