آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم سال 1400) روز پنجشنبه مورخ 1401/12/4 راس ساعت 9 صبح در محل سالن آمفی تئاتر شهید محمد ترحمی ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر در این جلسه حضور بهم رسانند.