هوشمندسازی و استفاده بهینه از منابع انسانی لازمه ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی است

هوشمندسازی و استفاده بهینه از منابع انسانی لازمه ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی است

رییس مرکز نوسازی و تحول اداری در دیدار با رییس سازمان مرکزی:هوشمندسازی و استفاده بهینه از منابع انسانی لازمه ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی است رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی گفت: هوشمندسازی ارائه خدمات در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انسانی، لازمه ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، پژمان فتح الهی، رییس مرکز نوسازی و تحول اداری در دیدار با رییس سازمان مرکزی، با قدردانی از اقدامات سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمانی…

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دومین دستگاه اجرایی سبز کشور در درگاه ملی صدور مجوزها

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دومین دستگاه اجرایی سبز کشور در درگاه ملی صدور مجوزها

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان شد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دومین دستگاه اجرایی سبز کشور در درگاه ملی صدور مجوزها بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان دومین دستگاه اجرایی سبز کشور در درگاه ملی صدور مجوزها می باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، از فروردین سالجاری که همه دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه تمامی مدارک و شرایط صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی در درگاه ملی صدور مجوزها شدند، سازمان نظام مهندسی…