تمدید مهلت بارگذاری نامه های مربوط به استعلام ها

تمدید مهلت بارگذاری نامه های مربوط به استعلام ها

اطلاعیه مشترک شماره 12 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (تمدید مهلت بارگذاری نامه های مربوط به استعلام ها)   بنا به درخواست برخی از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی مبنی بر عدم بارگذاری پاسخ استعلام های مورد نیاز به دلیل دریافت پاسخ دیرهنگام از دستگاه های استعلام شونده، مهلت بارگذاری پاسخ استعلام های مربوطه در سامانه سانکا، تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 27/12/1401 تمدید می گردد. لازم به ذکر است مهلت یاد شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.   دانلود اطلاعیه مشترک شماره 12

رتبه بندی شرکت های دانش بنیان و فناور بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

رتبه بندی شرکت های دانش بنیان و فناور بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود: رتبه بندی شرکت های دانش بنیان و فناور بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست   به استناد جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون ” حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ” (مصوب اردیبهشت ماه 1398 مجلس محترم شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی آن؛ به منظور ارتقای شفافیت، افزایش رقابت پذیری و دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملکردی واحدهای تولیدی به جهت ایجاد تمایز بین آنها، کمک به تصمیم گیری بهتر…