اعلام لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان

توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات انجام شد: اعلام لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای استان، توسط کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات اعلام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، بر اساس برنامه زمانبندی ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان ها، لیست نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای انتشار عمومی به کمیته های اجرایی استانی اعلام شد. بنا بر این گزارش، لیست مشخصات داوطلبان تأیید صلاحیت شده استانی، همزمان…