سازمان دامپزشکی کشور مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی قانون نظام جامع دامپروری کشور معرفی شد

با صدور ابلاغیه ای از سوی وزیر جهادکشاورزی؛ سازمان دامپزشکی کشور مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی قانون نظام جامع دامپروری کشور معرفی شد وزیر جهادکشاورزی با صدور ابلاغیه ای مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی از مفاد قانون بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور را معرفی کرد.

ساماندهی و صدور بیش از ۶ هزار مجوز داروخانه گیاهپزشکی در کل کشور

ساماندهی و صدور بیش از ۶ هزار مجوز داروخانه گیاهپزشکی در کل کشور ساماندهی و صدور مجوز داروخانه های گیاهپزشکی یکی دیگر از خدمات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. تغییر نام فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاهپزشکی که بر اساس قانون انجام شده است، در راستای هویت بخشی به فعالیت های مهندسی بخش کشاورزی و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور حرفه ای بخش کشاورزی از مهمترین سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. تاکنون بیش…

حضور وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه حاکمیتی با عهده‌دار شدن صفر تا صد فرآیند توسط تشکل‌ها

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در صورت اعلام آمادگی تشکل ها برای عهده دار شدن صفر تا صد فرایند، وزارت جهاد کشاورزی فقط در جایگاه حاکمیتی قرار می گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم به نقل از وزارت جهادکشاورزی محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی در سفر به استان مازندران و در جمع خبرنگاران در غرب این استان، گفت: مازندران یکی از تامین کنندگان اصلی مواد غذایی برای کشور است و در تامین امنیت غذایی نقش موثری را ایفا می کند. وی ادامه داد: استان مازندران با چالش هایی از جمله آب و…

ساماندهی و صدور بیش از ۶ هزار مجوز داروخانه گیاهپزشکی در کل کشور

ساماندهی و صدور بیش از ۶ هزار مجوز داروخانه گیاهپزشکی در کل کشور ساماندهی و صدور مجوز داروخانه های گیاهپزشکی یکی دیگر از خدمات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. تغییر نام فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاهپزشکی که بر اساس قانون انجام شده است، در راستای هویت بخشی به فعالیت های مهندسی بخش کشاورزی و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور حرفه ای بخش کشاورزی از مهمترین سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. تاکنون بیش…