امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جذب کارشناس متخصص مورد نیاز طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور

با حضور وزیر جهادکشاورزی انجام شد: امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جذب کارشناس متخصص مورد نیاز طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور به منظور ارتقای سطح دانش و گسترش فن آوری های جدید در محیط های کشاورزی، افزایش ضریب نفوذ دانش و ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، تفاهم نامه سه جانبه ای فیمابین معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهت معرفی و ساماندهی کارشناسان بخش کشاورزی در طرح جهش تولید در دیمزارها به عنوان ناظران…