دوره آموزشی کار سپاری و اجرای وظایف غیر حاکمیتی حوزه امور اراضی برگزار شد

🔰به گزارش روابط عمومی سنم استان، دوره آموزشی نظارت بر طرح های تغییر کاربری اراضی و دوره آموزشی نظارت بر طرح های واگذاری اراضی استان به صورت حضوری در روز یکشنبه مورخ 23 و سه شنبه 25 مهرماه با حضور فراگیران و تدریس آقای مهندس خراسانیان و مهندس حسین پور در محل سالن آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان برگزار گردید.♻️لازم به ذکر است؛ دوره های فوق برای فراگیران ثبت نام شده شرق استان به جهت تسهیل حضور در دوره روز یکشنبه و سه شنبه هفته…