نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

جهت دریافت راهنمای کامل راه اندازی محل فعالیت حرفه ای مهندسین کشاورزی اینجا کلیک کنید

.

.

.

سایر مطالب:

دستورالعمل و فرآیند صدور پروانه فعالیت مراکز تلقیح مصنوعی

عرضه دانش و فن آوری توسط مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی:

عرضه دانش و فن آوری توسط مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی
ارائه خدمات تخصصی در زمینه گیاهان دارویی
ارائه خدمات تخصصی در زمینه گیاهان دارویی
مجوز توزیع کنندگان و فروشندگان نهال
ارائه بیمه های تجاری توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی
دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی و تبلیغ اعضای حقیقی و حقوقی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی (مهر و سربرگ)

نوشته های مرتبط

دیدگاه