ارتباط با سازمان

ریاست سازمان: 33438106-023

آموزش، رتبه بندی و پروانه اشتغال: 33438105-023

امور مالی: 33438104-023

دبیرخانه و فاکس (نمابر): 33438103-023

واحد صدور پروانه: 33438102-023

امور اعضا و روابط عمومی: 33438101-023 – تلگرام https://t.me/saeoir ، ایتا 09937946610

کانال تلگرامی سازمان t.me/anreos

پست الکترونیکی: info@saeo.ir

نشانی : سمنان – بلوار بسیج – جنب پل امیرکبیر – ساختمان شماره 2 جهادکشاورزی – کد پستی 3514754374

شماره تماس شهرستانها