اطلاعیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

با تصویب شورای مرکزی انجام می گیرد: تخفیف ۵۰ درصدی تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی تا پایان تیرماه سالجاری شورای مرکزی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اعمال ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه تمدید عضویت اعضای حقیقی و حقوقی سازمان را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، بر اساس مصوبه شورای مرکزی، به مناسبت گرامیداشت سالروز تأسیس (سوم تیرماه)، بخشودگی کامل حق عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷ و تخفیف ۵۰ درصدی تمدید عضویت برای اعضای حقیقی…