وبلاگ

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان سمنان برگزار شد

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان سمنان برگزار شد

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان سمنان برگزار شد

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان سمنان برگزار شد

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی

جهت ثبت نام در دوره آموزش حضوری: آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایید. sanka.agrieng.org این دوره آموزش به صورت حضوری برای کارشناسان دارای رتبه و متقاضیان اخذ رتبه از سازمان (ساکن در شهرستان‌های سمنان، سرخه، مهدیشهر، گرمسار و آرادان) طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده 8 و 9 آذر در شهرستان سمنان برگزار می‌گردد.  «استمرار ارجاع کار منوط به گذراندن این دوره آموزش می‌باشد»

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان شاهرود برگزار شد

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان شاهرود برگزار شد

دوره آموزش آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی

جهت ثبت نام در دوره آموزش حضوری: آشنایی با اصول و کاربرد Google Earth ، Gps و ArcGIS در تهیه نقشه‌های کشاورزی و منابع طبیعی به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایید. sanka.agrieng.org این دوره آموزش به صورت حضوری برای کارشناسان دارای رتبه و متقاضیان اخذ رتبه از سازمان (ساکن در شهرستان های شاهرود-دامغان-میامی) طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در شهرستان شاهرود برگزار می گردد.  «استمرار ارجاع کار منوط به گذراندن این دوره آموزش می‌باشد»

سمینار آموزشی مایکوتوکسین ها و اثرات آن بر سلامت انسان و دام برگزار شد

سمینار آموزشی مایکوتوکسین ها و اثرات آن بر سلامت انسان و دام در روز چهارشنبه 17 آبان ماه با حضور بیش از 100 نفر از اعضا و بهره‌برداران در محل ساختمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان برگزار شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی، شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی» شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان «نوبت دوم» به اطلاع اعضای (سهامدارن) محترم شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می‌رساند، مجمع عمومی عادی «نوبت دوم» شرکت با دستور کار ذیل در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/09/01 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، واقع در بلوار بسیج، جنب پل امیرکبیر، ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی برگزار می‌گردد. لذا از اعضای محترم (سهامدارن) شرکت دعوت به عمل می‌آید در مجمع…

سمینار آموزشی مایکوتوکسین ها و اثرات آن بر سلامت انسان و دام

سمینار آموزشی:مایکوتوکسین ها و اثرات آن بر سلامت انسان و دام زمان:ساعت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱7 مکان:سمنان – جنب پل امیر کبیر – ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی – سالن آمفی تئاترشهید ترحمی لینک ثبت نام اعضا:sanka.agrieng.org لینک ثبت نام غیر اعضا:lms.agrieng.org/register

✅دوره آموزشی اصول طرح نویسی برگزار شد

🔰به گزارش روابط عمومی سنم استان، دوره آموزشی اصول طرح نویسی به صورت حضوری در روز پنجشنبه 4 آبان ماه با حضور فراگیران در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان برگزار گردید.