✅عضو واجد شرایط برای شرکت در انتخابات

انتخابات_ششم پیامشماره۳ 🔻ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ✅عضو واجد شرایط برای شرکت در انتخابات 🔸برای شرکت در انتخابات، باید نسبت به تمدید عضویت حداکثر ۴۸ قبل از اولین مرحله رأی گیری (۱۴۰۱/۰۶/۱۱) اقدام نماید. 🔸بر این اساس توصیه می شود تمدید عضویت را به روزهای پایانی موکول نکرده و در زمان مناسب با مراجعه به کارتابل خود، نسبت به تمدید عضویت اقدام نمایید.

نظارت بر حسن برگزاری انتخابات

انتخابات_ششم پیام شماره۲ 🔻ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ✅ نظارت بر حسن برگزاری انتخابات 🔸هرگونه ثبت نام یا تمدید عضویت اعضای سازمان به صورت گروهی توسط کارکنان، عوامل واحدهای اجرایی و اعضای سازمان ممنوع می باشد. 🔸از مصادیق ثبت نام و تمدید عضویت گروهی، پرداخت خدمات مرتبط از طریق یک شماره حساب و یا انجام فرآیند آن از یک شماره IP و یا یک سیستم رایانه ای می باشد.

ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی

ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی 1401/05/01 لغایت 1401/05/05 به مدت پنج روزتمامی فرآیند ثبت نام، بارگذاری مدارک و اعلام شرایط داوطبان، به صورت الکترونیکی و در سامانه سانکا به آدرس www.sanka.agrieng.org انجام خواهد شد.

ابلاغ دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

توسط رییس شورای مرکزی انجام شد: ابلاغ دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رییس شورای مرکزی دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به واحدهای استانی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که در اجرای ماده (46) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس توسط شورای مرکزی به تصویب رسیده بود، توسط رییس شورای…