نحوه تشكيل مجمع عمومي و برگزاری انتخابات

اطلاعیه مشترک شماره 20 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (نحوه تشكيل مجمع عمومي و برگزاری انتخابات)   با عنایت به این که بر اساس برنامه زمانبندی ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استان، نوبت اول مجمع عمومی استان، روز جمعه 19 خردادماه 1402 برگزار می گردد، مقتضی است کمیته های اجرایی و هیئات نظارت نسبت به رعایت نکات ذیل هماهنگی و اقدامات لازم را معمول نمایند:   الف) مـجمع عمـومی انتخابات نوبت اول براسـاس آگهی دعوت به مجمع هر استان در محل مندرج در آگهی تشکیل می گردد.…

اطلاعیه مشترک شماره ۱۹ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

زمان انتظار برای به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی نوبت اول ۹ الی ۱۱ می باشد. در صورت به حد نصاب رسیدن، انتخابات آغاز خواهد شد. برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی نوبت اول جمعه مورخ دوم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار گردد. عضو واجد شرایط جهت حضور در مجمع عمومی با دستور انتخابات اعضایی هستند که تا ۷۲ ساعت قبل از انتخابات  دارای عضویت معتبر تا پایان سال ۱۴۰۲ باشند، بعبارتی ثبت نام و تمدید عضویت تا ۷۲ ساعت قبل از روز برگزاری مجمع…

اطلاعیه مشترک شماره 18 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی(ممنوعیت ثبت نام یا تمدید عضویت گروهی و سوء استفاده از اطلاعات سازمان)

اطلاعیه مشترک شماره 18 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی(ممنوعیت ثبت نام یا تمدید عضویت گروهی و سوء استفاده از اطلاعات  سازمان)   پیرو ابلاغیه شماره 1162/01/س/ن مورخ 1401/03/31 و اطلاعیه مشترک شماره 4 کمیته اجرایی و هیئت نظارت مرکزی، مبنی بر: ممنوعیت هر گونه ثبت نام یا تمدید عضویت اعضای سازمان به صورت گروهی (بیش از 4 نفر با یک شماره کارت یا حساب بانکی) ؛  در صورت احراز تخلف مذکور، کلیه افراد مشمول اعم از عامل و متعاملین، از لیست اعضای واجد شرایط جهت حضور در مجمع انتخاباتی…

برگزاري مجمع عمومي نوبت اول و دوم

اطلاعیه مشترک شماره 17 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (برگزاري مجمع عمومي نوبت اول و دوم)   مجمع عمومی انتخابات روز جمعه مورخ 19/03/1402 صرفا با دستور برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضای شورای اصلی و علی البدل شورای استان برگزار می گردد. به استناد مصوبه مورخ 23/02/1402 شورای مرکزی زمان برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم (در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت اول) روز جمعه مورخ 02/04/1402 تعیین شده است. کمیته اجرایی انتخابات استان بایستی ضمن رعایت ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، نسبت به تمهیدات،…

برگزاري مجمع عمومي و انتخابات به صورت حضوري

اطلاعیه مشترک شماره 16 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (برگزاري مجمع عمومي و انتخابات به صورت حضوري)   پیرو اطلاعیه مشترک شماره 15 کمیته اجرایی و هیات نظارت مرکزی و در ادامه فرآیند برگزاری مجمع عمومی با دستور برگزاری انتخابات به صورت حضوری، موارد ذیل اعلام می گردد: زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات روز جمعه مورخ 19/03/1402 می باشد. کمیته های اجرایی انتخابات بایستی تمهیدات و اقدامات لازم به منظور آمادگی کامل جهت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات از جمله تهیه سالن، عوامل اجرایی و… را فراهم نمایند.…

تأخیر در برنامه زمان بندی انتخابات

اطلاعیه مشترک شماره 15 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (تأخیر در برنامه زمان بندی انتخابات)   بحمدالله با تلاش اعضای محترم کمیته های اجرایی و هیئات نظارت استان ها، مراحل ثبت نام و تأیید صلاحبت کاندیداهای عضویت در شوراهای استانی به پایان رسید. در راستای نظر وزارت جهادکشاورزی و اعلام آن توسط سازمان، ادامه فرآیند برگزاری مجمع و انتخابات اندکی با تأخیر صورت می پذیرد که متعاقبا” برنامه زمان بندی مربوط به آغاز تبلیغات، تشکیل مجمع و رأی گیری  اعلام خواهد شد. بر این اساس، هر گونه تبلیغات انتخاباتی…

رسيدگي به اعتراض داوطلبان رد صلاحيت شده

رسيدگي به اعتراض داوطلبان رد صلاحيت شده

اطلاعیه مشترک شماره 14 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (رسيدگي به اعتراض داوطلبان رد صلاحيت شده)   با عنايت به محدوديت زماني موجود تا پايان مهلت رسيدگي به اعتراض داوطلبان رد صلاحيت شده، هیئات نظارت بر انتخابات استان ها بایستی پس از بررسي هاي لازم، نسبت به ثبت نتيجه بررسي اعتراض داوطلبان در سامانه سانكا (با ذكر توضيحات و بارگذاري صورتجلسه مربوطه) در موعد مقرر قانوني اقدام نمایند.  بدين منظور لازم است دبير هيئت نظارت بر انتخابات استان، از طريق مراجعه به پروفايل مربوطه در سامانه سانكا، نسبت به…

اطلاعیه مشترک شماره 13 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (ارسال متن آگهی دعوت به مجمع عمومی)

به منظور ایجاد وحدت رویه، کمیته اجرایی مرکزی انتخابات متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای سازمان استان را تصویب و به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها ارسال نمود.     دانلود اطلاعیه مشترک شماره 13 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (ارسال متن آگهی دعوت به مجمع عمومی)