دوره آموزشی مجازی “مدیریت تلفیق آفات در گلخانه”

مرکز توان افزائی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دام گستران قومس با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان برگزار می کند: دوره آموزشی مجازی “مدیریت تلفیقی آفات در گلخانه” با ارائه گواهینامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان مدرس: سرکار خانم مهندس مهری ظفری مهلت ثبت نام: بیستم و دوم شهریورماه تاريخ شروع دوره: بیست و ششم شهریورماه مجموع ساعات برگزاری: چهار ساعت شرایط برگزاری دوره:داشتن عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توضیحات مهم: 1-هزینه…

دوره آموزشی مجازی “طراحی مدل کسب و کار”

مرکز توان افزائی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دام گستران قومس با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان برگزار می کند:دوره آموزشی مجازی “طراحی مدل کسب و کار”با ارائه گواهینامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنانمدرس: مهندس حسین امیرعبدالهیانمهلت ثبت نام: بیستم مردادماهتاريخ شروع دوره: بیست و دوم مردادماهمجموع ساعات برگزاری: هشت ساعتاعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی می توانند برای ثبت نام در دوره آموزشی از طریق سامانه سانکا به نشانی https://sanka.agrieng.org با ورود به سامانه ی آموزش…