آگهی دعوت مجمع عمومی عادی، شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی» شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان «نوبت دوم» به اطلاع اعضای (سهامدارن) محترم شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می‌رساند، مجمع عمومی عادی «نوبت دوم» شرکت با دستور کار ذیل در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/09/01 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، واقع در بلوار بسیج، جنب پل امیرکبیر، ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی برگزار می‌گردد. لذا از اعضای محترم (سهامدارن) شرکت دعوت به عمل می‌آید در مجمع…

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم سال 1400) روز پنجشنبه مورخ 1401/12/4 راس ساعت 9 صبح در محل سالن آمفی تئاتر شهید محمد ترحمی ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر در این جلسه حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنانبه اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول سال 1400) روز سه شنبه مورخ 18/11/1401 راس ساعت 8:30 صبح در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با دستور کار ذیل برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر در این جلسه حضور بهم رسانند.دستور کار جلسه…

مجمع عمومی سالیانه سازمان برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه سازمان روز پنجشنبه مورخ 10 تیر ماه 1400 با حضور رئیس سازمان، اعضا شورا و اعضای سازمان در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی استان سمنان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این مراسم مهندس نقمی،رئیس شورای نظام مهندسی، گزارش عملکرد سازمان در سال 99 را ارائه نمود و در پایان پس از ارائه گزارش حسابرسی و بازرس سازمان و تصویب در مجمع عمومی، انتخاب موسسه حسابرسی و بازرس سازمان برای سال 1400 برگزار گردید. همچنین در ادامه مهندس صابریان…

مجمع عمومی سالیانه سازمان برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه سازمان روز پنجشنبه مورخ 26 تیر ماه 99 با حضور رئیس سازمان، اعضا شورا و اعضای سازمان در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره ۲ جهاد کشاورزی استان سمنان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این مراسم مهندس نقمی،رئیس شورای نظام مهندسی، گزارش عملکرد سازمان در سال ۹8 را ارائه نمود و در پایان پس از ارائه گزارش حسابرسی و بازرس سازمان و تصویب در مجمع عمومی، انتخاب موسسه حسابرسی و بازرس سازمان برای سال 99 برگزار گردید.

مجمع عمومی سال 97 سازمان برگزار گردید

مجمع عمومی (نوبت دوم) سال 1397سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان سمنان با حضور نزدیک به پنجاه نفر ازاعضاء و مدعوین استانی، در روز پنج شنبه ، مورخ 1398/04/20 در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شماره ۲ جهادکشاورزی استان سمنان برگزار گردید.