تخفیفات و شرایط تقسیط بیمه نامه

صندوق تعاون و رفاه به منظور ارائه خدمات رفاهي مطلوب به اعضاء، كاركنان و بهره برداران محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، اقدام به انعقاد قرارداد بيمه اشخاص و اموال تحت  نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با شركت سهامي بيمه ما نموده است. تخفيفات و شرايط تقسيط بيمه نامه ، مربوط به بيمه نامه شخص ثالث و بدنه ، آتش سوزي و مسئوليت بيمه ما به شرح زير است: 1.بيمه شخص ثالث، 25 درصد پيش پرداخت و مابقي طي شش قسط ( با اعمال 5/2 درصد تخفيف…