حمایت از ایده ها و نوآوری های مبتنی بر دانش در کشاورزی از رویکردهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی است

رییس سازمان مرکزی:حمایت از ایده ها و نوآوری های مبتنی بر دانش در کشاورزی از رویکردهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی است رییس سازمان مرکزی گفت: حمایت از ایده ها و نوآوری های مبتنی بر دانش در کشاورزی از رویکردهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای کمک به مهندسی سازی فرآیند تولید و خدمات در بخش کشاورزی است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در جلسه بررسی ایده های نوآور یکی از اعضای حقوقی سازمان که با حضور رییس سازمان نظام مهندسی استان همدان در محل سازمان…

تفکر حمایت از کشاورزی و کشاورزان بایستی تا نزدیکترین نقطه به محیط های تولید توسعه پیدا کند

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رییس سازمان مرکزی: تفکر حمایت از کشاورزی و کشاورزان بایستی تا نزدیکترین نقطه به محیط های تولید توسعه پیدا کند نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: تفکر حمایت از کشاورزی و کشاورزان، تسهیل صدور مجوزها و ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی بایستی از طریق گفتمان سازی تا نزدیکترین نقطه به محیط های تولیدی توسعه پیدا کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دکتر علی بابایی کارنامی در دیدار با رییس سازمان مرکزی با تأکید بر ضرورت…

قابل توجه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به اطلاع اعضای حقیقی و حقوقی می رساند؛ بر اساس بخشنامه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در راستای رسالت سازمان مبنی بر نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق شاغلین حرفه ای و بهره مندان از خدمات ایشان از طریق ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان موظفند؛ کلیه قراردادهای مشاوره و پیمانکاری خود با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دستگاه های دولتی را از طریق پروفایل عضویت خود در سامانه خدمات الکترونیکی (سانکا)، ثبت و به…