پانزدهمین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان با محوریت بخش کشاورزی از 7 تا 10 تیرماه 1401 در شهر کابل برگزار می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، با توجه به اهمیت و ضرورت تقویت مناسبات تجاری با کشور افغانستان، حضور فعال صنایع و تشکل‌های فعال کشاورزی در این نمایشگاه می‌تواند ثمرات فراوانی برای فعالان این بخش در دو کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را به دنبال داشته باشد.محورهای اصلی این نمایشگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی، کود، بذر، سم و نهاده‌ها، سیستم‌های آبیاری، تولیدات، تجهیزات…