پانزدهمین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان با محوریت بخش کشاورزی از 7 تا 10 تیرماه 1401 در شهر کابل برگزار می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، با توجه به اهمیت و ضرورت تقویت مناسبات تجاری با کشور افغانستان، حضور فعال صنایع و تشکل‌های فعال کشاورزی در این نمایشگاه می‌تواند ثمرات فراوانی برای فعالان این بخش در دو کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را به دنبال داشته باشد.محورهای اصلی این نمایشگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی، کود، بذر، سم و نهاده‌ها، سیستم‌های آبیاری، تولیدات، تجهیزات…