✅ تخفیف “پنجاه درصدی” تمدید عضویت برای اعضای حقیقی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱

🔻 به مناسبت “سال روز تاسیس سازمان” انجام می شود: ✅ تخفیف “پنجاه درصدی” تمدید عضویت برای اعضای حقیقی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ 🔸به مناسبت سال روز تاسیس سازمان، تخفیف “پنجاه درصدی” در تمدید عضویت برای اعضای حقیقی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. 🔸بر این اساس اعضای حقیقی سازمان می توانند با مراجعه به سامانه عضویت (سانکا) از تخفیف در نظر گرفته شده بهره مند شوند.

✅عضو واجد شرایط برای شرکت در انتخابات

انتخابات_ششم پیامشماره۳ 🔻ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ✅عضو واجد شرایط برای شرکت در انتخابات 🔸برای شرکت در انتخابات، باید نسبت به تمدید عضویت حداکثر ۴۸ قبل از اولین مرحله رأی گیری (۱۴۰۱/۰۶/۱۱) اقدام نماید. 🔸بر این اساس توصیه می شود تمدید عضویت را به روزهای پایانی موکول نکرده و در زمان مناسب با مراجعه به کارتابل خود، نسبت به تمدید عضویت اقدام نمایید.