تمدید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضاء، کارکنان و بهره برداران سازمان

راهنمای جامع دریافت خسارت بیمه ما فرم ثبت نام مراکز درمانی بیمه ما تعهدات بیمه درمان تکمیلی صندوق تعاون و رفاه سال 1401-بیمه ما (وابسته به بانک ملت )     افراد واجد شرايط دريافت پوشش بيمه درمان: كليه كاركنان ، اعضا و بهره برداران سازمان به همراه تمامی افراد تحت تكفل آنها فرزندان پسر تا سن 22 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل با ارائه گواهي تحصيلي تمام وقت تا سن25 سال تمام. در مورد دانشجويان، با ارائه گواهي تحصيلي تا سن 25 سال تمام و در…

اجرای عدالت و افزایش شفافیت و بهره مندان ارجاع کار از طریق اجرای کامل ارجاع کار هوشمند تحقق می یابد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور: اجرای عدالت و افزایش شفافیت و بهره مندان ارجاع کار از طریق اجرای کامل ارجاع کار هوشمند تحقق می یابد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: اجرای عدالت و افزایش شفافیت و بهره مندان ارجاع کار از طریق اجرای کامل ارجاع کار هوشمند تحقق می یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد با تأکید بر اجرای ارجاع کار هوشمند اظهار داشت: سیاست سازمان مرکزی در راستای هوشمندسازی ارجاع کار کارشناسی این است که با…

طرح سهم بری دانش از تولید، مدلی جدید و فوق العاده برای افزایش بهره وری است

وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه تامین مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی:  طرح سهم بری دانش از تولید، مدلی جدید و فوق العاده برای افزایش بهره وری است طرح سهم بری دانش از تولید یکی از طرح های بخش کشاورزی است که حمایت مالی از این طرح می تواند آن را تبدیل به یک مدل جدیدی برای افزایش بهره وری و تولید اقتصادی نماید. صندوق کار آفرینی امید به سازمان نظام‌ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ورود و حضور دانش آموختگان برای فعالیت تولیدی و بهره ور نمودن کشاورزی…

نحوه استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی برای داوطلبان شاغل در بخش های غیردولتی

اطلاعیه مشترک شماره 10 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (نحوه استعلام نداشتن سوء شهرت شغلی برای داوطلبان شاغل در بخش های غیردولتی)   پیرو اطلاعیه مشترک شماره 7 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی، شاغلین بخش های غیردولتی نیازی به بارگذاری گواهی نداشتن سوء شهرت شغلی در مرحله تکمیل اطلاعات ندارند و استعلام مربوطه به این گروه از داوطلبان، مطابق ماده (55) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس، توسط رییس سازمان استان، از هیأت های بدوی انتظامی انجام و نتیجه به کمیته اجرایی استان اعلام می گردد. چنانچه داوطلب دارای…

تکمیل اطلاعات و بارگذاری نامه های مربوط به استعلام ها

اطلاعیه مشترک شماره 11 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (تکمیل اطلاعات و بارگذاری نامه های مربوط به استعلام ها)   سامانه سانکا برای تکمیل اطلاعات داوطبان عضویت در ششمین دوره شورهای استانی، ساعت 24 روز سه شنبه 23 اسفند ماه 1401 بسته خواهد خواهد شد و داوطلبانی که ثبت نام اولیه را انجام داده اند، بایستی تا مهلت تعیین شده، نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نمایند. عدم بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینه داوطلب، به منزله انصراف بوده و ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی خواهد شد.   دانلود…