دعوت به همکاری شرکت دام و طیور کوروش (گروه صنعتی گلرنگ)

شرکت دام و طیور کوروش (گروه صنعتی گلرنگ) در نظر دارد از افراد تحصیلکرده در رشته مهندسی دام و طیور و دارای سابقه کار مفید در زمینه پرورش مرغ برای همکاری و جذب دعوت به عمل آورد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید: شماره تماس دفتر سمنان 33360711 الی 33360714