برگزاري مجمع عمومي و انتخابات به صورت حضوري

اطلاعیه مشترک شماره 16 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (برگزاري مجمع عمومي و انتخابات به صورت حضوري)   پیرو اطلاعیه مشترک شماره 15 کمیته اجرایی و هیات نظارت مرکزی و در ادامه فرآیند برگزاری مجمع عمومی با دستور برگزاری انتخابات به صورت حضوری، موارد ذیل اعلام می گردد: زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات روز جمعه مورخ 19/03/1402 می باشد. کمیته های اجرایی انتخابات بایستی تمهیدات و اقدامات لازم به منظور آمادگی کامل جهت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات از جمله تهیه سالن، عوامل اجرایی و… را فراهم نمایند.…

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان امور اراضی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انجام شد:  انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان امور اراضی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حاشیه بیست و پنجمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، تفاهمنامه همکاری مشترک با حضور سرپرست وزارت جهادکشاورزی بین سازمان امور اراضی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منعقد و به امضا طرفین رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم به نقل از سازمان امور اراضی کشور، در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی…

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان امور اراضی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انجام شد:  انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان امور اراضی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حاشیه بیست و پنجمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، تفاهمنامه همکاری مشترک با حضور سرپرست وزارت جهادکشاورزی بین سازمان امور اراضی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منعقد و به امضا طرفین رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم به نقل از سازمان امور اراضی کشور، در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی…