⚫️ درگذشت سرکار خانم زهرا برناکی عضو محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

⚫️ با نهایت همدردی، درگذشت عضو گرامی سرکار خانم مهندس زهرا برناکی را به خانواده آن مرحومه و اعضای محترم سازمان تسلیت عرض می نماییم. غفران و رحمت الهی برای آن مرحومه، سلامت و صبر برای بازماندگان را از خداوند رحمان آرزومندیم. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان