نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی در نوبت اول

 نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی در نوبت اول نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی، در استان هایی که در نوبت اول به حد نصاب رسیده بودند، مشخص شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی در استان های؛ اردبیل، ایلام، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان به شرح ذیل می باشد:  استان اردبیل؛ اعضای اصلی:۱-سیدمحسن شارعی۲- معرفت آذری۳- علیرضا مردوار۴- فرید هوشیار جلودار۵- مریم عبادی پرچین سفلی۶- رحمت الله معرفت اصل ساری تپه۷- ایوب بدرزاده اعضای علی البدل:۸- آرش…

نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی در نوبت اول

 نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی در نوبت اول نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی، در استان هایی که در نوبت اول به حد نصاب رسیده بودند، مشخص شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، نتایج اولیه ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی در استان های؛ اردبیل، ایلام، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان به شرح ذیل می باشد:  استان اردبیل؛ اعضای اصلی:۱-سیدمحسن شارعی۲- معرفت آذری۳- علیرضا مردوار۴- فرید هوشیار جلودار۵- مریم عبادی پرچین سفلی۶- رحمت الله معرفت اصل ساری تپه۷- ایوب بدرزاده اعضای علی البدل:۸- آرش…

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم انتخاب اعضای شورای استان

به اطلاع کلیه اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان می‌رساند، در راستای اجرای ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان و نیز بند (ج) ماده ۱۸ همان قانون، با توجه به عدم رسیدن به نصاب قانونی مجمع عمومی نوبت اول، مجمع عمومی عادی نوبت دوم انتخاب اعضای شورای استان سمنان روز جمعه 02/04/1402 راس ساعت ۹:۰۰ صبح در آدرس سمنان، بلوار بسیج، جنب پل امیرکبیر، ساختمان شماره 2 جهادکشاورزی، سالن آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.  بدینوسیله از کلیه اعضای حقیقی واجد شرایط حضور در مجمع…