الزام درج و ویرایش اطلاعات شغلی اعضای در سامانه سانکا

توسط سازمان مرکزی ابلاغ شد: الزام درج و ویرایش اطلاعات شغلی اعضای در سامانه سانکا با ابلاغ سازمان مرکزی، درج و ویرایش اطلاعات شغلی اعضای حقیقی در سامانه سانکا الزامی شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در ابلاغیه سازمان مرکزی که توسط معاونت اداری و مالی به استان ها ابلاغ شده، آمده است: با عنايت به لزوم اطلاع از وضعيت شغلي اعضاي حقيقي سازمان و درج در پايگاه اطلاعاتي سانكا، امكاني در سامانه سانكا پياده سازي گرديده است كه به محض ورود اعضا به كارتابل سانكا، وضعيت شغلي ايشان به…