دوره آموزش ترسیم کروکی و جانمایی مختصات (نقشه UTM)

دوره آموزش مجازی: ترسیم کروکی و جانمایی مختصات (نقشه UTM) مدرس: دکتر بهروز ارسطو پنجشنبه 1402/07/06 ساعت 8:30 مهلت ثبت نام: 5 مهر ثبت نام اعضا: سامانه سانکا sanka.agrieng.orgکارتابل عضویت > ورود به سامانه آموزش صدور گواهینامه معتبر «استمرار ارجاع کار منوط به گذراندن این دوره آموزش می‌باشد»