چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلان کشاورزی، ….

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلان کشاورزی، نهاده ها، آبیاری و آبرسانی تجهیزات گلخانه ای، دام و طیور، آبزیان و دامپزشکی، کشاورزی، دانش بنیان و نوآور و ابزار ملی برای حفظ آب، خاک، حیات و محیط زیست. تاریخ: 3 الی 6 دی ماه ساعت بازدید: 14 الی 20 آدرس:سمنان،کیلومتر 3 جاده دامغان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سمنان