دوره آموزشی حضوری مسئولین فنی گلخانه

دوره آموزشی حضوری مسئولین فنی گلخانه مدرس: مهندس سادات زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اسفند ماه سال جاری ساعت 8:30 صبح مهلت ثبت نام: 8 اسفند ثبت نام: lms.agrieng.org صدور گواهینامه معتبر مکان برگزاری: سمنان،بلواربسیج ساختمان شماره2 جهاد کشاورزی «استمرار ارجاع کار منوط به گذراندن این دوره آموزشی می‌باشد»