امضاء تفاهم نامه برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی سازمان امور اراضی

امضاء تفاهم نامه برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی سازمان امور اراضی استان از جمله حفظ کاربری، پرونده های واگذاری اراضی، نقشه برداری و نظارت و… به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.

دفترچه راهنمای ثبت نام مرحله دوم آزمون استخدامی طرح شهید زین الدین

با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها از محل طرح شهید زین‌الدین، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام به شرح دفترچه راهنمای پیوست اعلام می‌گردد.