شورای مرکزی به مناسبت “روز مهندسی” تصویب کرد:

🔻 شورای مرکزی به مناسبت “روز مهندسی” تصویب کرد: ✅ تخفیف “پنجاه درصدی” تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی 🔸 شورای مرکزی به مناسبت ۵ اسفند ماه (روز مهندسی)، تخفیف “پنجاه درصدی” در تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی از پنجم تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ را تصویب کرد. 🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می توانند در زمان یاد شده با مراجعه به سامانه سانکا منوی زیر سیستم عضویت از تخفیف در نظر گرفته شده بهره مند شوند.