دوره آموزشی حضوری: تهیه نقشه‌های دو بعدی کشاورزی و منابع طبیعی (GPS دستی و ایستگاهی، GIS و اتوکد)

دوره آموزشی حضوری: تهیه نقشه‌های دو بعدی کشاورزی و منابع طبیعی (GPS دستی و ایستگاهی، GIS و اتوکد) مدرس: مهندس اشکان آل بویه پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه ساعت 8:30 صبح مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری 5 اردیبهشت ثبت نام: lms.agrieng.org صدور گواهینامه معتبر مکان برگزاری: ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان به جهت تسهیل حضور در دوره برای فراگیران شهرستانهای دامغان، شاهرود، میامی دوره مذکور روز پنجشنبه هفته آینده در شهرستان شاهرود برگزار خواهد شد.