دوره آموزشی حضوری تهیه نقشه‌های دو بعدی کشاورزی و منابع طبیعی (GPS دستی و ایستگاهی، GIS و اتوکد) برگزار شد

دوره آموزشی حضوری تهیه نقشه‌های دو بعدی کشاورزی و منابع طبیعی (GPS دستی و ایستگاهی، GIS و اتوکد) پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار شد.