دوره آموزشی حضوری: کاربرد نرم افزار AUTOCAD CIVIL 3D در طراحی انتقال و استخر ذخیره آب کشاورزی

دوره آموزشی حضوری:کاربرد نرم افزار AUTOCAD CIVIL 3D در طراحی انتقال و استخر ذخیره آب کشاورزیمدرس: مهندس عماد رضوانی زاده26 و 27 اردیبهشت ماه ساعت 8:30 صبحمهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری 25 اردیبهشتثبت نام: lms.agrieng.orgصدور گواهینامه معتبرمکان برگزاری: ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان