فراخوان بکارگیری کارشناس فنی نظارت بر کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان

در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت بهبود تولیدات دامی و معاونت توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان در زمینه نظارت فنی وکنترل کیفی بر واحدهای تولیدی خوراک دام، طیور و آبزیان، این سازمان در نظر دارد، نسبت به گزینش و انعقاد قرارداد همکاری با یک نفر از متقاضیان جویای کار و فارغ التحصیل در رشته‌های کشاورزی با اولویت علوم دامی اقدام نماید.داوطلبین حائز شرایط ذیل می‌بایست، نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارک مورد…