اولین دوره تخصصی و آموزشی کاربرد پهبادها در کشاورزی ویژه کلیه اعضای سازمان، مدیران، کارشناسان، بهره برداران و علاقه مندان با حضور فعالان و اساتید فناوری پهپاد در کشاورزی

اولین دوره تخصصی و آموزشی کاربرد پهبادها در کشاورزی ویژه کلیه اعضای سازمان، مدیران، کارشناسان، بهره برداران و علاقه مندان با حضور فعالان و اساتید فناوری پهپاد در کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان برگزار می گردد: 👈به بهره برداران و واحدهای کلینیک، فروشندگی سموم مسئولین فنی مربوطه توصیه می شود برای آشنایی با کاربردهای متنوع پهباد در سمپاشی، کود پاشی و پایش آفات و بیماریها در این دوره شرکت نمایند. ⏰ زمان برگزاری: روز پنج شنبه 98/07/11 ساعت 9:30 الی 12:30 ❇️مکان برگزاری: سمنان…