قرارداد با فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

اعضا و بهره برداران محترم جهت بهره مندی از تخفیف های اعلام شده شماره 16 رقمي كارت بانكي عضو شتاب خود را حداکثر تا تاریخ 14 بهمن ماه 1399 از طریق فرم ذیل ارسال نمایند:

مهلت ارسال پایان یافته است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه