سفر استانی رییس سازمان مرکزی

سفر استانی رییس سازمان مرکزی

 

رییس سازمان مرکزی به شهرستان دزفول سفر کرد

 

 افتتاح مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی، بازدید از واحدهای تولیدی و مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، حضور در جلسه شورای شعبه شهرستان دزفول و بررسی مسائل و مشکلات و همچنین گفت و گو با بهره برداران و اعضای سازمان، از برنامه های مهم رمضان نژاد در این سفر می باشد.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاه