اعلام نتایج مصاحبه مسئولین فنی واحدهای گیاه پزشکی

جلسه هماهنگی واحدهای استانی گیاه پزشکی ویژه مصاحبه فنی متقاضیان مسئول فنی رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/08/25 در دفتر ریاست سازمان تشکیل و پس از مطرح کردن سوالات توسط اعضای محترم کمیته و پاسخگویی متقاضیان نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد.

لازم به توضیح است حدنصاب قبولی کسب 60 درصد نمره (60 از 100) می باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه